Virksomhedsaftale:

Timepris (60 min.) oplyses ved Leif - 29278757

Massage: 60 min. = 2 personer x 25 min. eller 1 person x 55 min behandling


Hermed er der afsat tid til af-/påklædning. 
Udeblivelse faktureres efter gældende takst.

Skattemæssig fordel for virksomheder :
Uddrag fra skatterådets bindende svar 06-036204
Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter kan også være skattefri efter statsskattelovens praksis, såfremt der er tale om behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Efter praksis er det ikke et krav, at der skal foreligge en lægehenvisning/-erklæring eller en skriftlig erklæring fra en kiropraktor. Sundhedsydelsen behøver endvidere ikke at være ydet som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden.

Massage

 

Copyright © 2008-2020 Backtolife.dk / Virksomhedsmassør.dk | Dit liv • Din krop • Dit valg

Gå til toppen